wywóz odpadów, śmieci, gruzu
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w Krakowie

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w Krakowie

Ze względu na systematycznie wzrastającą ilość odpadów wielkogabarytowych gromadzonych przez mieszkańców Krakowa, z dniem 7 października 2019 roku (poniedziałek) odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie na podstawie indywidualnych zgłoszeń (mailowo lub telefonicznie) w terminach uzgodnionych i potwierdzonych z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie. Zgłoszenia należy dokonywać na adres email uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 64 62 393, 12 64 62 395.