wywóz odpadów, śmieci, gruzu
Kraków bierze udział w programie „Stop smog”

Kraków bierze udział w programie „Stop smog”

Miasto Kraków zawarło porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów – na wymianę lub likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w 944 budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Na realizację rządowego programu „Stop smog” w latach 2021–2024 przeznaczone jest 50 mln zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 69% i wynosi 34,5 mln zł. To pierwsze tak duże bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu poprawy jakości powietrza, pozyskane przez miasto w ostatnich latach.

Program „Stop smog” w Krakowie

Program „Stop smog” skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych. Odpady budowlane Kraków.

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach „Porozumienia nr 4/2021/Kraków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”

beneficjent: Gmina Miejska Kraków

okres realizacji: 2021-2024

poziom dofinansowania: 69%

kwota dofinansowania: 34 500 000 zł

całkowita wartość porozumienia: 50 000 000 zł

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: czystepowietrze.gov.pl/stop-smog

TAGI: ekologia, powietrze