wywóz odpadów, śmieci, gruzu
Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa V, VI i VII

Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa V, VI i VII

Zasady odbioru odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie jest zarządcą Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków. W ramach tego systemu MPO Kraków organizuje odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych (zajmują się tym wyłonione w przetargu firmy) oraz zarządza instalacjami do przetwarzania tych odpadów. Dziś system ten uchodzi za jeden z najlepiej zorganizowanych wśród dużych miast w Polsce.

Każdy właściciel nieruchomości w Krakowie bądź podmiot nią zarządzający w imieniu właściciela ma obowiązek złożyć w Urzędzie Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Można to zrobić w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, który mieści się przy ul. Nowohuckiej 1D

Deklaracje można także składać w Punktach Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a) lub wysyłać na adres: deklaracje@mpo.krakow.pl lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Płatnika (IBOP): www.ibop.mpo.krakow.pl. Dzięki danym z deklaracji gmina wie ile odpadów będzie powstawać w danej nieruchomości (deklarację można później korygować). Właściciel musi też samodzielnie wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki na odpady – może je kupić i mieć własne lub wydzierżawić od firmy oferującej takie usługi.

Grupa V:

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów selektywnie zebranych

 1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 14,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 21,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 27,00 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 39,00 zł;
 5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 45,00 zł;
 6. za pojemnik o pojemności 0,8 m3 – 47,00 zł;
 7. za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 65,00 zł;
 8. za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 164,00 zł;
 9. za pojemnik o pojemności 5 m3 – 328,00 zł;
 10. za pojemnik o pojemności 7 m3 – 460,00 zł;
 11. za pojemnik o pojemności 10 m3 – 656,00 zł;
 12. za pojemnik o pojemności 12 m3 – 787,00 zł;
 13. za pojemnik o pojemności 15 m3 – 984,00 zł;
 14. za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1 050,00 zł;
 15. za pojemnik o pojemności 18 m3 – 1 181,00 zł;
 16. za pojemnik o pojemności 20 m3 – 1 312,00 zł;
 17. za pojemnik o pojemności 30 m3 – 1 968,00 zł;
 18. za pojemnik o pojemności 38 m3 – 2 493,00 zł;
 19. za pojemnik o pojemności 40 m3 – 2 624,00 zł;
 20. z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 – 349,00 zł,
 21. z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 – 122,00 zł,
 22. za pojemnik na szkło za 1 m3 – 58,00 zł.

Grupa VI:

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych

 1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 21,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 31,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 41,00 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 58,00 zł;
 5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 68,00 zł;
 6. za pojemnik o pojemności 0,8 m3 – 71,00 zł;
 7. za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 97,00 zł;
 8. za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 246,00 zł;
 9. za pojemnik o pojemności 5 m3 – 492,00 zł;
 10. za pojemnik o pojemności 7 m3 – 689,00 zł;
 11. za pojemnik o pojemności 10 m3 – 984,00 zł;
 12. za pojemnik o pojemności 12 m3 – 1181,00 zł;
 13. za pojemnik o pojemności 15 m3 – 1476,00 zł;
 14. za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1575,00 zł;
 15. za pojemnik o pojemności 18 m3 – 1772,00 zł;
 16. za pojemnik o pojemności 20 m3 – 1968,00 zł;
 17. za pojemnik o pojemności 30 m3 – 2952,00 zł;
 18. za pojemnik o pojemności 38 m3 – 3740,00 zł;
 19. za pojemnik o pojemności 40 m3 – 3936,00 zł;
 20. z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 – 524,00 zł,
 21. z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 – 183,00 zł,
 22. za pojemnik na szkło za 1 m3 – 86,00 zł.

Grupa VII:

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości

 1. 49,70 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 2. 74,55 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny