Grupa III:

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane selektywnie

 1. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 15,00 złotych,
 2. dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 29.00 złotych,
 3. dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 41,00 złotych,
 4. dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 50,00 złotych,
 5. dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 56,00 złotych,
 6. dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 59,00 złotych,
 7. dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 62,00 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie

 1. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 22,00 złotych,
 2. dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 41,00 złotych,
 3. dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 60,00 złotych,
 4. dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 73,00 złotych,
 5. dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 82,00 złotych,
 6. dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 86,00 złotych,
 7. dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 89,00 złotych.