wywóz odpadów, śmieci, gruzu
Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa I i II

Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa I i II

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawkę i sposób wyliczania opłaty określa rada gminy w drodze uchwały. Opłata za odpady selektywnie zebrane będzie niższa.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala sposoby naliczania opłat według:
 1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
 3. powierzchni lokalu mieszkalnego,
 4. jednej ustalonej stawki od gospodarstwa domowego.
Uzupełnienie:
 • W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczona od gospodarstwa domowego.
 • W przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują lokatorzy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana od ilości pojemników na odpady.
 • W przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują mieszkańcy, a części stanowi nieruchomość niezamieszkałą, a powstają na niej odpady komunalne, opłata może być naliczana w zależności od ilości pojemników na odpady.
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków lub w kasach Urzędu Miasta Krakowa.

Grupa I:

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane selektywnie

 1. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 26,00 złotych,
 2. dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 36,00 złotych,
 3. dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 46,00 złotych,
 4. dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 56,00 złotych,
 5. dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 63,00 złotych,
 6. dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 66,00 złotych,
 7. dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 69 złotych.

Grupa II:

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie

 1. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 39,00 złotych,
 2. dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 54,00 złotych,
 3. dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 69,00 złotych,
 4. dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 84,00 złotych,
 5. dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 94,00 złotych,
 6. dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 99,00 złotych,
 7. dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 103 złotych.