Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – cennik wywozu śmieci w Krakowie

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 listopada 2020 r. wynikają z treści następujących uchwał: uchwały nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, uchwały nr XLV/1198/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej …

Odbiór elektroodpadów

Czy masz w domu stary telewizor? Wciąż nie wiesz co zrobić z zepsutą lodówką z piwnicy? A może w garażu trzymasz zakurzoną pralkę? Bezpłatnie odbierzemy elektroodpady spod Twoich drzwi! Odbiór zużytego sprzętu AGD jest realizowany przez Elektrobrygadę. Bezpłatny telefon: 801-084-084.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w Krakowie

Ze względu na systematycznie wzrastającą ilość odpadów wielkogabarytowych gromadzonych przez mieszkańców Krakowa, z dniem 7 października 2019 roku (poniedziałek) odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie na podstawie indywidualnych zgłoszeń (mailowo lub telefonicznie) w terminach uzgodnionych i potwierdzonych z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie. Zgłoszenia należy dokonywać na adres email uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie …

Selektywna zbiórka odpadów w Krakowie

Podstawą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest odbiór odpadów „u źródła”. Od 1 kwietnia 2019 roku selektywne zbieranie odpadów komunalnych powinno odbywać się według nowych zasad. Jak segregować? Nowe przepisy wprowadzają segregację odpadów na pięć różnych frakcji, którym przyporządkowano odpowiednie kolory pojemników lub w domach jednorodzinnych – worków. …

Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa V, VI i VII

Zasady odbioru odpadów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie jest zarządcą Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków. W ramach tego systemu MPO Kraków organizuje odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych (zajmują się tym wyłonione w przetargu firmy) oraz zarządza instalacjami do przetwarzania tych odpadów. Dziś system …

Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa III i IV

Grupa III: Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane selektywnie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 15,00 złotych, dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 29.00 złotych, dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 41,00 złotych, dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 50,00 złotych, dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 56,00 złotych, dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 59,00 złotych, dla …

Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa I i II

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawkę i sposób wyliczania opłaty określa rada gminy w drodze uchwały. Opłata za odpady selektywnie zebrane będzie niższa. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala sposoby naliczania opłat według: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, …