Kraków bierze udział w programie „Stop smog”

Miasto Kraków zawarło porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów – na wymianę lub likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w 944 budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Na realizację rządowego programu „Stop smog” w latach 2021–2024 przeznaczone …