wywóz odpadów, śmieci, gruzu
Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – cennik wywozu śmieci w Krakowie

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – cennik wywozu śmieci w Krakowie

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 listopada 2020 r. wynikają z treści następujących uchwał:

 • uchwały nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,
 • uchwały nr XLV/1198/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od 1 listopada 2020 r. wszystkie rodzaje nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków mają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23,00 złote za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono wysokość miesięcznej stawki podwyższonej, która wynosi 46,00 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Nieruchomości niezamieszkałe – obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności wynoszą:

 1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 6,30 zł
 2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 9,50 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 12,60 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 34,90 zł;
 5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 40,70 zł;
 6. za pojemnik o pojemności 0,80 m3 – 42,30 zł;
 7. za pojemnik o pojemności 1,0 m3 – 52,90 zł
 8. za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 58,20 zł;
 9. za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 132,20 zł;
 10. za pojemnik o pojemności 3 m3 – 158,70 zł
 11. za pojemnik o pojemności 5 m3 – 264,50 zł;
 12. za pojemnik o pojemności 7 m3 – 370,40 zł;
 13. za pojemnik o pojemności 10 m3 – 529,10 zł;
 14. za pojemnik o pojemności 12 m3 – 634,90 zł;
 15. za pojemnik o pojemności 15 m3 – 793,70 zł;
 16. za pojemnik o pojemności 16 m3 – 846,60 zł;
 17. za pojemnik o pojemności 18 m3 – 952,40 zł;
 18. za pojemnik o pojemności 20 m3 – 1 058,30 zł;
 19. za pojemnik o pojemności 30 m3 – 1 587,40 zł;
 20. za pojemnik o pojemności 38 m3 – 2 010,80 zł;
 21. za pojemnik o pojemności 40 m3 – 2 116,60 zł;
 22. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka” na bioodpady z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. – 6,30 zł;
 23. za pojemnik o pojemności 1,2 m3 typu „igloo” – 63,40 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono wysokość miesięcznych stawek opłat podwyższonych za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności, które wynoszą:

 1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 12,60 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 19,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 25,20 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 69,80 zł;
 5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 81,40 zł;
 6. za pojemnik o pojemności 0,80 m3 – 84,60 zł;
 7. za pojemnik o pojemności 1,0 m3 – 105,80 zł
 8. za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 116,40 zł;
 9. za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 264,40 zł;
 10. za pojemnik o pojemności 3 m3 – 317,40 zł
 11. za pojemnik o pojemności 5 m3 – 529,00 zł;
 12. za pojemnik o pojemności 7 m3 – 740,80 zł;
 13. za pojemnik o pojemności 10 m3 – 1 058,20 zł;
 14. za pojemnik o pojemności 12 m3 – 1 269,80 zł;
 15. za pojemnik o pojemności 15 m3 – 1 587,40 zł;
 16. za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1 693,20 zł;
 17. za pojemnik o pojemności 18 m3 – 1 904,80 zł;
 18. za pojemnik o pojemności 20 m3 – 2 116,60 zł;
 19. za pojemnik o pojemności 30 m3 – 3 174,80 zł;
 20. za pojemnik o pojemności 38 m3 – 4 021,60 zł;
 21. za pojemnik o pojemności 40 m3 – 4 233,20 zł;
 22. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka” na bioodpady z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. – 12,60 zł;
 23. za pojemnik o pojemności 1,2 m3 typu „igloo” – 126,80 zł.

Nieruchomości mieszane – obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i części niezamieszkałej.

Dla część zamieszkałej

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23,00 złote za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Dla części niezamieszkałej

Stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności wynoszą:

 1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 6,30 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 9,50 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 12,60 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 34,90 zł;
 5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 40,70 zł;
 6. za pojemnik o pojemności 0,80 m3 – 42,30 zł;
 7. za pojemnik o pojemności 1,0 m3 – 52,90 zł
 8. za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 58,20 zł;
 9. za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 132,20 zł;
 10. za pojemnik o pojemności 3 m3 – 158,70 zł
 11. za pojemnik o pojemności 5 m3 – 264,50 zł;
 12. za pojemnik o pojemności 7 m3 – 370,40 zł;
 13. za pojemnik o pojemności 10 m3 – 529,10 zł;
 14. za pojemnik o pojemności 12 m3 – 634,90 zł;
 15. za pojemnik o pojemności 15 m3 – 793,70 zł;
 16. za pojemnik o pojemności 16 m3 – 846,60 zł;
 17. za pojemnik o pojemności 18 m3 – 952,40 zł;
 18. za pojemnik o pojemności 20 m3 – 1 058,30 zł;
 19. za pojemnik o pojemności 30 m3 – 1 587,40 zł;
 20. za pojemnik o pojemności 38 m3 – 2 010,80 zł;
 21. za pojemnik o pojemności 40 m3 – 2 116,60 zł;
 22. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka” na bioodpady z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. – 6,30 zł;
 23. za pojemnik o pojemności 1,2 m3 typu „igloo” – 63,40 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono wysokość miesięcznych stawek opłat podwyższonych za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności, które wynoszą:

Dla część zamieszkałej

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 46,00 złote za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Dla części niezamieszkałej

Stawki opłat podwyższonych za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności wynoszą:

 1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 12,60 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 19,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 25,20 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 69,80 zł;
 5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 81,40 zł;
 6. za pojemnik o pojemności 0,80 m3 – 84,60 zł;
 7. za pojemnik o pojemności 1,0 m3 – 105,80 zł
 8. za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 116,40 zł;
 9. za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 264,40 zł;
 10. za pojemnik o pojemności 3 m3 – 317,40 zł
 11. za pojemnik o pojemności 5 m3 – 529,00 zł;
 12. za pojemnik o pojemności 7 m3 – 740,80 zł;
 13. za pojemnik o pojemności 10 m3 – 1 058,20 zł;
 14. za pojemnik o pojemności 12 m3 – 1 269,80 zł;
 15. za pojemnik o pojemności 15 m3 – 1 587,40 zł;
 16. za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1 693,20 zł;
 17. za pojemnik o pojemności 18 m3 – 1 904,80 zł;
 18. za pojemnik o pojemności 20 m3 – 2 116,60 zł;
 19. za pojemnik o pojemności 30 m3 – 3 174,80 zł;
 20. za pojemnik o pojemności 38 m3 – 4 021,60 zł;
 21. za pojemnik o pojemności 40 m3 – 4 233,20 zł;
 22. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka” na bioodpady z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. – 12,60 zł;
 23. za pojemnik o pojemności 1,2 m3 typu „igloo” – 126,80 zł.

Nieruchomości w zabudowie letniskowej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej – obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 49,70 złotych.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono wysokość miesięcznej stawki podwyższonej, która wynosi 99,40 złote.

MPO