Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa V, VI i VII

Zasady odbioru odpadów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie jest zarządcą Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków. W ramach tego systemu MPO Kraków organizuje odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych (zajmują się tym wyłonione w przetargu firmy) oraz zarządza instalacjami do przetwarzania tych odpadów. Dziś system …

Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa III i IV

Grupa III: Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane selektywnie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 15,00 złotych, dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 29.00 złotych, dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 41,00 złotych, dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 50,00 złotych, dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 56,00 złotych, dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 59,00 złotych, dla …

Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa I i II

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawkę i sposób wyliczania opłaty określa rada gminy w drodze uchwały. Opłata za odpady selektywnie zebrane będzie niższa. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala sposoby naliczania opłat według: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, …

Zasady segregowania odpadów komunalnych

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych przedstawiamy wskazówki w zakresie segregowania odpadów komunalnych. Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych

Zmienią się zasady zbierania elektrośmieci

Parlament kończy prace nad nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przepisy zobowiązują sprzedawców detalicznych do nieodpłatnego przyjęcia niektórych zużytych urządzeń bez konieczności kupienia nowego produktu. Sprzedawca, który dostarczy towar do domu, musi odebrać stary produkt, nie wymagając z tego tytułu dodatkowej opłaty. Ponadto ustawa wprowadza zakaz zbiórki niekompletnych …

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na portalu administrator24.info Stan prawny na dzień 3 lutego 2015 roku Na portalu www.administrator24.info dostępny jest ujednolicony tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – stan prawny na dzień 3.02.2015 r.

Segregacja śmieci 2015

Segregacja śmieci to hasło, które budzi wiele emocji, zarówno wśród zarządów spółdzielni mieszkaniowych jak i ich użytkowników. Wskutek wyroku TK z dnia 28 listopada 2013 roku (K 17/12) ustawa śmieciowa, regulująca zasady segregacji śmieci, wymaga zmian, które nastąpią w 2014 i 2015 roku. Nowelizacja ustawy z dnia 25 stycznia 2013 …